பார்த்த பிறகு எங்கள் கொரிய சொற்றொடர் பட்டியல், பல மக்கள் கேட்டு வருகின்றனர் கொரிய காதல் வாக்கியங்களை அவர்கள் பயன்படுத்த முடியும் என்று டேட்டிங் போது கொரியர்கள்.

நீங்கள் வேண்டும் அறிவிப்பு ஒரு சொற்றொடரை பயன்படுத்தி பற்றி காகா பேச.

காகா பேச ஒரு ஸ்மார்ட்போன் அரட்டை பயன்பாட்டை விருப்பமான பயன்பாட்டை வசிப்பவர்கள் கொரியா

பயன்படுத்த இன்னும் அதை பெற, அதை அறிய, நிரல்கள் மற்றும் அவுட்கள் தயார்.

அது இருக்க முடியும், அதிகரிக்க உங்கள் காதல் வாழ்க்கை தேவை

அங்கு எந்த காதல் சொற்றொடர்களை நீங்கள் அறிய விரும்புகிறேன் என்று சொல்ல எப்படி கொரிய? அப்படியானால், கீழே ஒரு கருத்துரையை விட்டு நாம்

About