என் டேட்டிங் அனுபவம் வருகிறது, ஒரு முழுமையான தோல்வி இதுவரை உள்ள கொரியா.

இருக்கட்டும் நண்பர்கள் ஆன்லைன்.

வணக்கம் தோழர்களே

நான் இறுதியாக நம்பிக்கை என் காதலன் செய்ய காதலன் டேக் எனவே இங்கே அது உள்ளது. நான் தெரியும், நாம் வேண்டும் செய்ய வேண்டும் வழக்கமான கேள்விகள்.

நான் மட்டும் பார்த்த ஒரு வேறு

நான் காதல் இல்லை அல்லது கலாச்சாரம் நிபுணர் எடுத்து, தயவு செய்து என் கருத்துக்களை மற்றும் எண்ணங்கள் உப்பு ஒரு தானிய உள்ளது. ஜோ பங்குகள் அவரது அனுபவம் டேட்டிங் கொரிய ஆண்கள் மற்றும் தோழர்களே நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் டேட்டிங் போது தென் கொரியா

About